7°C słabe, przelotne opady deszczu

Radny Piotr Guział w sprawie wycinki drzew między Mostem Poniatowskiego a linią kolejową

W związku z planowanym przez PKP remontem, prawdopodobnie nastąpi wycinka drzew znajdujących się w okolicy torów. Radny Piotr Guział interweniuje.

O remoncie planowanym przez PKP wiadomo już od dawna. Obecnie mówi się również o wycince drzew znajdujących się między Mostem Poniatowskiego a linią kolejową. Przyczyną jest fakt, że drzewa znajdują się w odległości mniejszej niż 15 metrów od torów. Radny Piotr Guział uważa, że można tego uniknąć. 

W związku z artykułem opublikowanym dnia 24 lipca na portalu TVN (aby przeczytać artykuł wystarczy kliknąć tutaj), radny Piotr Guział zwraca się z apelem do Prezesa PKP PLK SA, Pana Ireneusza Merchela oraz do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,  Pana Andrzeja BittelaPrezesa PKP PLK SA z nadzieją na uniknięcie owej wycinki. W piśmie randy powołuje się na to, że drzewa zaliczają się do interesu społeczne i ten konkretny fragment absolutnie nie jest  w stanie stworzyć zagrożenia, a także zwraca uwagę na bardzo duże potencjalne koszty takowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia - według niego - absolutnie niekoniecznego. Owe 15 metrów jest raczej umowne, albowiem w art. 56 ust. 1. jest mowa następująca: "W razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów.". W 2008 roku minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk wydał rozporządzenia odnośnie właśnie 15 metrów. Na ile jest to przestrzegane? W górach jest wręcz niemożliwe, a na półwyspie Helskim pozbawiłoby to półwysep z roślinności, argumentuje radny. Zwłaszcza, że ustawa doczekała się nowelizacji autorstwa Sejmu i w art. 57a. 1. pojawia się kwestia następująca: "W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu". 

Podsumowując, radny Piotr Guział apeluje, aby nie ruszać drzew, gdyż w żaden sposób nie wpływają na linie kolejowe oraz - co więcej - są zbyt niskie by np; spaść na tory. Na pewno, będziemy z zainteresowaniem śledzić rozwój wydarzeń. 

 


Radny Piotr Guział w sprawie wycinki drzew między Mostem Poniatowskiego a linią kolejową komentarze opinie

  • gość 2018-08-01 09:35:28

    Czy Pan Piotr Guzial startuje w tym roku na prezydenta Warszawy?

Dodajesz jako: Zaloguj się