7°C słabe, przelotne opady deszczu

Rekordowe poparcie obywateli dla Policji

Cykliczne badanie CBOS zajmuje się oceną instytucji w sondażu - ostatni pokazuje, że największym zaufaniem obywatele darzą Policję.

Badanie CBOS zakłada ocenę przez obywateli aż 25 instytucji. Jest to badanie cykliczne. Ostatnia edycja pokazała, że to Policja cieszy się największym zaufaniem obywateli. Komendant Główny Policji dziękuje za okazane wsparcie. 

Badania CBOS (wykonywane cyklicznie w marcu i wrześniu) pokazały, że obywatele oceniają Policję wyżej niż samorządy i telewizję, a dwukrotnie niżej oceniają sądy. CBOS bada opinie na temat instytucji, działalności Prezydenta, parlamentów i ogólnej działalności sprawczej w naszym kraju. Aż 74% badanych oceniają działalność Policji pozytywnie. Porównując do poprzedniej edycji - nastąpił wzrost pozytywnych opinii aż o 6 punktów procentów i spadek negatywnych o 2 punkty procentowe. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. podziękował za zaufanie w sposób następujący: "Pierwszy raz w historii blisko aż trzy czwarte ankietowanych (74%) oceniło dobrze działalność Policji. W ostatnich latach ocena ta była wysoka (około 70%) i plasowała Policję w czołówce, jednak obecna ocena jest najwyższa od 1990 roku, a polska Policja po raz pierwszy zajęła pierwsze miejsce spośród badanych instytucji. Dziękując naszym obywatelom za tak wysokie zaufanie do polskiej Policji, pragnę serdecznie podziękować tym, dzięki którym taka ocena jest możliwa. To codzienna, ciężka służba policjantów i pracowników Policji, niesiona wszystkim potrzebującym pomoc i zrozumienie dla tych działań, ukształtowały pozytywny wizerunek policjantów jak i samej Policji. Dziękuję, jestem z Was dumny". Dodał również, że "Jest to najlepszy prezent jaki możemy otrzymać za codzienną wytężoną pracę, trud i poświęcenie policjantów i pracowników Policji z całego kraju". 

To bardzo dobrze świadczy o działalności policji oraz pokazuje dużą nieufność obywateli do instytucji sądowniczych. Kolejne badanie CBOS już w marcu. 

 


Rekordowe poparcie obywateli dla Policji komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się